1 Ocak 2016 Cuma

Hacettepe Üniversitesi Personel Alımı


sponsorlu bağlantılar
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır (39 Hemşire pozisyonu için ücretler Özel Bütçeden, 43 Hemşire ve diğer pozisyonların ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır).

NO UNVANI KADRO SAYISI KPSS PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER
1 Hemşire 82
(39+43)
KPSSP3
Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik
Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2 Diyetisyen 3 KPSSP3
Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik
Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik
Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından
mezun olmak.
3
Sağlık Teknikeri 2 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2
yıllık ön lisans mezunu olmak. (Erişkin ve Pediatrik
Kardiyoloji, Kateter Bölümlerinde görev yapmak
üzere)
4 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2
yıllık ön lisans mezunu olmak. (Kardiyoloji
Anabilim Dalı’nda görev yapmak üzere)
5 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Laboratuvar Bölümü 2 yıllık Ön Lisans Mezunu
Olmak.
6 Sağlık Teknisyeni 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Laboratuvar Bölümü 2 yıllık Ön Lisans Mezunu
Olmak.
7 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Elektrofizyoloji Teknikerliği Bölümü 2 yıllık
önlisans mezunu olmak.
8 Sağlık Teknisyeni 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Eczane
Hizmetleri Bölümü Mezunu Olmak.(Hastaneler
Eczanesi’nde görevlendirilmek üzere)
9 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Eczane
Hizmetleri Bölümü Mezunu Olmak.(Hastaneler
Eczanesi’nde görevlendirilmek üzere)
10 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluAnestezi
Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak, Algoloji
Bilim Dalı ve Sterilizasyon Bölümünde deneyimini
kanıtlamak, Radyofrekans Cihazını kullanma
sertifikasına sahip olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş
veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü
bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4) 01.01.1981 ve sonrası doğumlu olmak,
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi
tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel
(657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ , ZAMANI veYERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
(1)Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2014
KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne
nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,
KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı
ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.
(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7
iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile
ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı
ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN