1 Ocak 2016 Cuma

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Alımı


sponsorlu bağlantılar
T.C. BAŞBAKANLIK Vakıflar Genel Müdürlüğü
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü DUYURU
Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsilen yönetilen Kayseri İlinde kurulu mülhak
Suya Kanmış Hatun Binti Abdurrahman Vakfı 'na yönetici atanacaktır. Yöneticiliğe
atanmak isteyen medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, en az ilkokul mezunu
adayların dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte 16/12/2016 tarihine kadar
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

a) Vakfiye şartlarına göre yönetici olabileceğine dair yetkili asliye hukuk
mahkemesinden alınan kesinleşmiş mahkeme kararı,
b) Öğrenim belgesi,
c) Adli sicil kaydının olmadığı ve sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı,
ç) İkametgâh belgesi ve nüfus kayıt örneği
Başvurular gerekli incelemeler yapıldıktan sonra atama yapılmak üzere Vakıflar
Meclisine sunulacaktır.
Birden çok yöneticilik talebi olması halinde Vakıflar Meclisi, öncelikle vakfiye
şartlarını dikkate alacak, vakfiyede aranan şartlarda bir eşitlik söz konusu ise vakfın iş
ve işlem kapasitesi, atanacak kişinin öğrenim durumu, adayların yerleşim yeri vb.
hususları değerlendirerek karar verecektir.
İLAN OLUNUR

-sponsorlu bağlantılar-

0 yorum

Yorum Gönder

X

BİZİ TAKİP EDİN