10 Şubat 2016 Çarşamba

Tubitak Bilgem Alımları 2016


sponsorlu bağlantılar
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ 1) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-1.1 / AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
İşin Tanımı ve Özellikleri: BİLGEM bünyesinde bilgi sistemleri denetimlerini ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara göre gerçekleştirecek, gerekli dokümantasyonu hazırlayacak, görevinin gerektirdiği işlerde üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirecek Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b) Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
c) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
BT denetim tecrübesine sahip olmak,
ISO 27001/COBIT/SOX/PCI DSS konularında bilgi sahibi olmak,
BTK / ETSI / CWA / İlkeler Tebliği vb. regülasyonlarla ilgilenmiş olmak,
PKI, zaman damgası, elektronik imza, kriptoloji konularıyla ilgilenmiş olmak,
İşletim sistemleri, veritabanı, uygulama ve ağ güvenliği, yazılım geliştirme süreçleri TCP/IP, web güvenliği, saldırı tespit ve engelleme sistemleri konularında bilgi sahibi olmak,
BGYS denetimlerinde bulunmuş olmak,
CISA ya da CISSP sertifikalarından birine sahip olmak.
2) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-1.2 / AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
İşin Tanımı ve Özellikleri
Bilgi güvenliği faaliyetlerinde yer alacak, log yönetimi, zafiyet taraması ve güvenlik operasyonları süreçlerinde çalışacak Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
a) Yükseköğretim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b) Alanında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
c) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
Yeterli düzeyde network ve sistem bilgisine sahip olmak,
Zafiyet taraması ve sızma testi yöntem ve araçları konusunda tecrübe veya bilgi sahibi olmak,
Teknik literatürü ve dünyadaki günlük güvenlik gündemini takip edebilmek,
C, C#, Java, Bash, Perl, Python gibi programlama dillerinden en az birine hakim olmak,
Güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Erişim Kontrol, Açık Anahtar Altyapısı, SIEM, DLP, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri vb),
Açık kaynak güvenlik çözümleriyle çalışmış olmak,
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak.
3) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-1.3 / AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
İşin Tanımı ve Özellikleri
E-İmza uygulamalarının uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesi, e-imza teknolojileri ve açık anahtar altyapısı üzerine kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin verilmesi, ihtiyaç duyulan araştırma faaliyetlerinin yapılması ve gerekli dokümantasyonun hazırlanması, birim faaliyetleri kapsamındaki uluslararası standartların takibi üzerine çalışacak Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: ANKARA
Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b) Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
c) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
Açık anahtar altyapısı, elektronik imza, kriptoloji konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ETSI / CWA / IETF / BTK standartlan ve regülasyonları ile ilgilenmiş olmak,
Java / .NET yazılım dillerinden birinde tecrübe sahibi olmak,
Yazılım testi ve test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
4) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-1.4 / AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;
İşin Tanımı ve Özellikleri
Kurum seviyesinde IT servislerini izleyecek, raporlayacak ve kullanıcı desteği verecek Ar-Ge teknisyeni istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Haberleşme Teknolojileri, Elektronik Teknolojisi veya İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
b) Alanında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
c) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
İşletim sistemleri ve mimarileri (windows ve linux) konusunda tecrübe sahibi olmak,
Son kullanıcı tarafındaki uygulamaları yönetebilecek yetkinliğe sahip olmak,
Temel network ve sistem bilgisine sahip olmak,
Kullanıcılara teknik destek verebilmek,
7/24 çalışan bir ortamda gerçek zamanlı izleme yapabilmek ve gerektiğinde müdahalede bulunabilmek,
Bilgi Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
Seyahat engeli bulunmamak,
Çalışma alanı ile ilgili konularda yabancı kaynaklardan araştırma yapabiliyor olmak.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
c) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya en az iki yıl tecilli olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,
f) AR-GE Personeli alımlarında aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,
10.000
Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + >3,20
Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (100'lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu
"4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).
g) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).
h) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim - öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)
i) AR-GE Teknisyeni alımlarında yukarıdaki formüle bakılmaksızın adayların 4,00'lük sistemde en az 2,80 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. (100'lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.)
j) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak, (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.
Sınav TürüKPDS UDS YDSTOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCECAECPE
Sınav Puanı*7068190520BCC
*: Ar-Ge Teknisyeni ilanları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

KPDS
ÜDS
YDS
TOEFLIBT TOEFL CBT TOEFL PBT FCE CAE CPE


Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
Test of English as a Foreign Language - Intemet-Based Test
Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test
Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test
First Certificate in English
Certificate in Advanced English
Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
BAŞVURU SÜRECİ
a) Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altında bulunan İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
b) Başvuruların en geç 14/03/2016 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir. 2'den fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) Her bir Ar-Ge Personeli referans kodlu pozisyon için; "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Ar-Ge Teknisyeni referans kodlu pozisyon (TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-1.4) için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (i) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
f) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
g) Ar-Ge Personeli pozisyonları için iş başvurusunda bulunan adaylar, başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirileceklerdir. Bu değerlendirme neticesinde, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar adaydan aşağıdaki belgeleri İş Başvuru Sistemine yüklemeleri talep edilecektir. Adayların aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmaları ve talep edilmesi durumunda 2 işgünü içinde İş Başvuru Sistemine eklemeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya belirtilen süre içinde İş Başvuru Sistemine yüklenmemesi durumunda başvuru tekrar değerlendirmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır. Geçersiz sayılan başvuruların yerine sıradaki adaylarla iletişime geçilecektir.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü) veya (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarında tamamlayanlar için YÖK denklik belgesi)
3. Lisans transkript belgesi (ve varsa üstü)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge)
5. Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi ve üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı)
6. Çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü
7. Askerlik durumunu gösterir belge
h) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için iş başvurusunda bulunan adaylar, başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirileceklerdir. Bu değerlendirme neticesinde, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (i) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar adaydan aşağıdaki belgeleri İş Başvuru Sistemine yüklemeleri talep edilecektir. Adayların aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmaları ve talep edilmesi durumunda 2 işgünü içinde İş Başvuru Sistemine eklemeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya belirtilen süre içinde İş Başvuru Sistemine yüklenmemesi durumunda başvuru tekrar değerlendirmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır. Geçersiz sayılan başvuruların yerine sıradaki adaylarla iletişime geçilecektir.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Önlisans diploma veya çıkış belgesi fotokopisi
3. Önlisans transkript belgesi
4. Çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü
5. Askerlik durumunu gösterir belge
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme duyurular Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, mülakata katılmaya hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
iletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: 0 262 675 35 29 / 0 262 675 35 12 / 0 262 675 35 20

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN