7 Mart 2016 Pazartesi

Dışişleri Personel Alacak


sponsorlu bağlantılar
T. C. Trablus Büyükelçiliği
Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
T.C. Trablus Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 3 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna
sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu
raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail
adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
2. Özgeçmiş (CV),
3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim
görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)
6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve
6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III) SINAV:
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 11 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da T.C. Trablus
Büyükelçiliğinde yapılacaktır.
Sınav konuları:
Türkçeden Arapçaya çeviri (1 saat)
Arapçadan Türkçeye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 Saat)
b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 14 Eylül 2017 Perşembe günü
saat 10.00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet
edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk
İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı
IV) BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular en geç 27 Ağustos 2017 Pazar günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz Shara
Zawiya Dahmani, Trablus adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her
gün 09:00 -14:30 saatleri arasında) şahsen yapılabilir.
Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan
Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.
V) SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: T.C Trablus Büyükelçiliği-Shara Zaviya Dahmani, Trablus
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Trablus Büyükelçiliği –Shara Zaviya Dahmani, Trablus
Tel : + 218 21 340 11 46
Fax : + 218 21 340 11 40 - 41- 43- 44
E-mail: embassy.tripoli@mfa.gov.tr

-sponsorlu bağlantılar-

0 yorum

Yorum Gönder

X

BİZİ TAKİP EDİN