19 Şubat 2016 Cuma

Dışişleri Sözleşmeli Alım İlanı 2016


sponsorlu bağlantılar
T.C KANBERRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
T.C Kanberra Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1(bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla
personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
3- En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden
dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6- Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile
belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8- Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,
9- Bilgisayar kullanabilmek.
II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
1- Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (Dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi
gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
2- Özgeçmiş (CV),
3- Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
4-Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise
mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)
6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki
belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
III) SINAV:
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 12 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 10.00’da, 6 Moonah Place Yarralumla, ACT
2600 adresindeki T.C. Kanberra Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.
Sınav konuları:
Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)
İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik ( 1 Saat)
b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 13 Mayıs 2016 Cuma günü saat 10.00’da,
6 Moonah Place Yarralumla, ACT 2600 adresindeki Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı
yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları : Bilgisayarda Daktilo sınavı
IV) BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular en geç 27 Nisan 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz “Turkish
Embassy 6 Moonah Place Yarralumla, ACT 2600” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde
(hafta içi her gün 9-17 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana
gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.
V) SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: T.C Kanberra Büyükelçiliği; 6 Moonah Place Yarralumla, ACT 2600
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Kanberra Büyükelçiliği 6 Moonah Place Yarralumla, ACT 2600
Tel : 6234 0000 Fax : 6273 4402
E-mail: embassy.canberra@mfa.gov.tr

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN