1 Mayıs 2016 Pazar

Hava Harp Okulu Öğrenci Alımı Yapacak


sponsorlu bağlantılar
Hava Harp Okulu Öğrenci Alımı Yapacak

669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teĢkil edilen Hava Harp Okuluna; 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinin ikinci ve üçüncü sınıflarından öğrenci alınacaktır.

Bu kapsamda; başvuru koşullarında belirtilen üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören iki ve üçüncü sınıf öğrenciler, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2’nci yarıyılından başlamak üzere Hava Harp Okulunda bulundukları sınıf ve dönem itibariyle eğitime başlayacaktır. Değerli gençlerimiz; Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teĢkil edilen Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir. Dört yıllık eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır.

Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden sağlık muayenesini başarıyla geçenler
İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş
eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim
almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava
Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.

Hava Harp Okulundan mezun olan subaylar; lojman, sosyal tesis gibi birçok imkândan
yararlanmakta, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alma
imkânı bulmaktadır. Hava ve uzay gücünün dünya genelindeki önemi ve etkisi her geçen gün
artmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ailesi sizlerin katılımı ile daha da güçlenecektir.
Başvuru koşulları kadın ve erkek adaylar için aynıdır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar
09-30 Eylül 2016tarihleri arasında www.hho.edu.tr internetadresinden baĢvuru yapmaları
gerekmektedir. Ġnternetsitesi üzerindenbaĢvuru yapmayan adaylar ikinci seçim aĢamalarına
çağrılmayacaktır.

İhtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı (Baraj Puanı)”
belirlenecektir. Baraj puanı Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puan
türlerine göre belirlenecek ve internetsitemizden yayımlanacaktır. Baraj puanını aşan adaylar
ikinciseçim aşamaları için Hava Harp Okuluna davet edilecektir.
Hava Harp Okuluna başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Ġkinci Seçim AĢamaları
şunlardır:
1. Ön Sağlık Muayenesi,
2. Bedenî Yetenek Sınavı,
3. Psikomotor Testi,
4. Kişilik Testi,
5. Bireysel Mülakat,
6. Uygulamalı Liderlik Testi,
7. Kesin Karar Kurulu Mülakatı,
8. Uçuş Sağlık Muayenesi,
9. Öğrenci Seçme Uçuş Eğitimi,
10. İntibak Eğitimi.

Davet edilen adayların isimleri ve Hava Harp Okulunda hazır bulunacakları tarih
internetsitemizden yayımlanacaktır. Adaylar hazırlayacakları evrakları internetsitesinden temin
edeceklerdir. Posta yolu ile adaylara herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

2 İkinci seçim aşamaları süresince adaylar imkânlar dâhilinde Hava Harp Okulu tesislerinde
kalabileceklerdir. Ayrıca sınavlar süresince adayların yemek ihtiyaçları Hava Harp Okulu tarafından
ücretsiz karşılanacaktır.
İnternetsitesi ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşan adayların ikdm@hho.edu.tr adresine
e-posta göndermeleri veya aşağıdaki telefonu arayarak yardım almaları gerekmektedir.
ĠnternetAdresi : www.ikdm.hho.edu.tr
Telefon (Hava Harp Okulu) : 0 212 663 28 30 - 0 212 663 24 90
(Hava Kuvvetleri Komutanlığı) : 0 312 414 33 47 - 0 312 414 34 94
Alınacak öğrencilerle ilgili Hava Harp Okuluna Başvuru ve Giriş Koşulları aşağıda
sunulmuştur.

HAVA HARP OKULU BAġVURU KOġULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış
olmak,
3. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında milli güvenliğe tehdit oluĢturduğu
tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen
okullarda öğrenim görmüĢ ya da KHK kapsamında diğer okullara nakledilmiĢ olmamak,
4. LYS sonucunda aşağıda belirtilen Hava Harp Okulu lisans bölümlerine karşılık gelen lisans
bölümlerinden birine yerleşmiş olmak.
Sıra Hava Harp Okulu Lisans Bölümleri Kaynak Lisans Programları
1 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Pilotaj Bölümü (Sadece İkinci Sınıf)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Makine Mühendisliği
2 Bilgisayar Mühendisliği
Pilotaj Bölümü (Sadece İkinci Sınıf)
Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
3 Elektronik Mühendisliği
Pilotaj Bölümü (Sadece İkinci Sınıf)
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
4 Endüstri Mühendisliği
Pilotaj Bölümü (Sadece İkinci Sınıf)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Sistem Mühendisliği
İşletme Mühendisliği
5. Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenimini sürdüren öğrencilerin denkliği YÖK tarafından
onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak,
3
6. Hava Harp Okuluna ara sınıflardan alınacak öğrencilerin yaş sınırlamaları aşağıdaki gibidir:
(Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır)
Sınıf YaĢ
Ġkinci Sınıf Başvuru tarihi itibariyle en fazla 22 yaşında olmak (1994 ve sonrası doğumlu)
Üçüncü Sınıf Başvuru tarihi itibariyle en fazla 23 yaşında olmak (1993 ve sonrası doğumlu)
7. Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.
HAVA HARP OKULU GĠRĠġ KOġULLARI
1. Yapılacak arşiv araştırması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,
2. Şehit, malûl gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90'ını alanlar,
ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına
giren adaylar Hava Harp Okuluna girmeye hak kazanacaktır.
3. 27 Eylül 2001 tarihli Harp Okulları Yönetmeliğinin 44'üncü maddesinde düzenlenmiş olan
"Harp Okulları Giriş Koşullarını" taşımak,
4. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleri ile herhangi bir iltisakı bulunmamak,
5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir
cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
6. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hava Harp Okulu öğrenci adayları ile ilgili sağlık
kriterlerine sahip olmak,
7. Öğrenci adaylarının boy ve ağırlık sınırları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğinde belirtilen tablolarda gösterilen boy ve ağırlık sınırları içinde olmak,
8. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve
duymasında kusuru bulunmamak, gözlük-lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü
bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer
ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),
9. Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak,
10. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle birlikte
nikâhsız yaşamamak,
11. Okula karşı sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
12. Hava Harp Okulu için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki
değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
13. Askeri okullara alınan öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksekokullarda
okuyan öğrenciler için yüklenme senedi düzenlenmesine ve bu okullardan çeşitli sebeplerle
ayrılacak öğrencilere veya kefillerine ödettirilecek tazminata dair yönetmelikte belirtilen yüklenme
ve kefalet senetlerini düzenlemek,
14. Geçiş yaptıkları üniversitelerin planlı müfredat derslerinden 2 dersten fazla alttan dersi
olmamak,
15. 100’lük sistemde minimum 60 ve üzeri, 4’lük sistemde 2,20 ve üzeri krediye sahip olmak,
16. Hava Harp Okulu seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinden
elenmek/ayrılmak, kayıtlı oldukları yükseköğretim programlarına devam etmek için bir engel
oluşturmamaktadır.
17. GiriĢ koĢullarını taĢımadıkları halde yanlıĢ bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve
güvenlik soruĢturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmıĢ olsalar bile bu
4
durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile iliĢikleri
derhal kesilir ve asılsız belge düzenleyenler hakkında yasal iĢlem yapılır.
18. Değerli gençlerimiz; Türk milletinin gururu, mavi göklerin yılmaz bekçisi, iki bin yıllık
ordunun yüz yıllık çelik kanatları olmak istiyorsanız www.ikdm.hho.edu.tr baĢvuru
kılavuzunu doldurarak baĢvurunuzu yapınız.

HAVA HARP OKULUNA ÇAĞRI ESASLARI
1. Hava Harp Okulunda icra edilecek 2’nci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan; TSK
Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “Uçucu yetiştirmeye elverişlidir, askeri öğrenci olur” kriterine
göre sağlık raporu alan ve Öğrenci Seçme Uçuşu’nda başarılı olan adaylar; Bedeni Yeterlilik
Sınavından alacakları puanın % 10’u, mülakat/kişilik testi/psikomotor testinden alacakları puanların
%20’si ve LYS MF puan türlerinden (MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4) aldıkları puan türlerinden en
yükseğinin %70’i ilave edilerek pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere asil ve
yedek olarak sıralanacaktır.
2. Asil ve yedek adayların çağrılması, kayıt kabul işlemleri ve intibak eğitimi ile ilgili detaylı
bilgiler www.hho.edu.tr ve/veya www.msb.gov.tr, www.osym.gov.tr internet adreslerinden
yayımlanacaktır.

-sponsorlu bağlantılar-

0 yorum

Yorum Gönder

X

BİZİ TAKİP EDİN