1 Aralık 2015 Salı

PTT Sözlü Sınav Konuları


sponsorlu bağlantılar
Sözlü Sınav Konuları:
Avukat, Mühendis, Mimar, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi, Dağıtıcı
Pozisyonları için başvuran adaylara sözlü mülakatta sorulacak konular;
1. Genel Kültür
2. Coğrafya
3. Tarih
4. Vatandaşlık
5. Ekonomi
6. Din Kültürü
7. Bilgisayar
8. Edebiyat
9. PTT’nin tarihi ve işlevi
Yukarıda belirtilen konu başlıklarından sorumlu olacaklardır ayrıca;
Avukat pozisyonu için sözlü mülakat konuları;
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku (Genel – Özel)
Ceza Hukuku (Genel – Özel)
Hukuk Mahkemeleri Usulü
Ceza Mahkemeleri Usulü
Mühendis (Bilgisayar- .Net) Sözlü Sınavı Konu Başlıkları
-ASP.NET, C#, MSSQL SERVER, JAVASCRİPT, HTML,CSS,
-Mülakata gireceklerin Tercih edebileceği Herhangi Bir
SQl (ORACLE, SYBASE, MSSQL, MYSQL V.B.)
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR- PHP) SÖZLÜ SINAV KONU BAŞLIKLARI
-MY SQL SERVER, PHP VE XML,
-Mülakata gireceklerin tercih edebilecekleri:
SQL (ORACLE, SYBASE, MSSQL, MYSQL V.B.)
Mühendis (Bilgisayar- JAVA) Sözlü Sınavı Konu Başlıkları;
-J2EE, JSP, JSF, SERVLET, XML WEB SERVİCES, SOAP, JQUERY,
JAVASCRİPT, HTML, CSS
Mülakata gireceklerin tercih edebilecekleri SQL (ORACLE, SYBASE, MSSQL, MYSQL
V.B.)
MYSQL Veritabanı Yöneticisi Sözlü Sınav Konu Başlıkları
SQL-MYSQL Veri tabanı
Mühendis (Elektrik) Sözlü Sınavı Konu Başlıkları
1) Mesleki yeterlilik soruları
a) Elektrik tesisatı (Kuvvetli ve zayıf akım)
b) Asansör tesisatı
c) Elektrojen Grupları Ve Tesisatı
d) Kesintisiz güç kaynakları (UPS)
e) Yıldırımdan korunma tesisatı (PARATONER)
f) Topraklama
g) Enerji nakil hatları Ve Trafolar
h) Malzeme bilgisi
i) Ölçme tekniği
2) Mevzuat bilgisi
a) Elektrik iç tesisleri yönetmeliği
b) Asansör yönetmeliği
c) Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği
d) Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
Mühendis (İnşaat) Sözlü sınav konuları
1. Yapı bilgisi
2. Malzeme bilgisi
3. Mukavemet
4. 4734 Sayılı kamu ihale kanunu-4735 sayılı sözleşme kanunu
5. 3194 Sayılı imar kanunu
6. Yapı statiği
7. Çelik yapılar
8. Yapı dinamiği
9. Zemin mekaniği
10. Betonarme yapılar
Mühendis (Harita) Sözlü sınav konuları
1. 2942 Sayılı kamulaştırma kanunu
2. 3194 Sayılı imar kanunu ve imar işlemleri
3. 3402 Sayılı kadastro kanunu ve kadastro işlemleri
4. Emlak işlemleri
5. Genel haritacılık bilgisi
İç Mimar sözlü sınav konuları
1. Mimarlık- İç mimarlık bilgisi
2. Yapı bilgisi
3. Malzeme bilgisi
4. Mimari – İç mimarı proje tasarımı
5. İç mekan tasarımı
6. Ergonomi
7. Mobilya tasarımı
8. Temel tasarım eğitimi
9. İç mekanda Işık, Renk ve doku
Mimar sözlü mülakat konuları
1. Mimarlık bilgisi
2. Yapı bilgisi
3. Malzeme bilgisi
4. 4734 Sayılı kamu ihale kanunu-4735 Sayılı sözleşme kanunu
5. Mimarlık ve sanat tarihi
6. 3194 Sayılı imar kanunu
7. Mimari proje tasarımı
Tekniker (Elektrik) Sözlü sınav konuları
1-Mesleki yeterlilik soruları
1. Elektrik tesisatı (Kuvvetli ve zayıf akım)
2. Asansör tesisatı
3. Elektrojen grupları ve tesisatı
4. Kesintisiz güç kaynakları (UPS)
5. Yıldırımdan korunma tesisatı (PARATONER)
6. Topraklama
7. Enerji nakil araçları ve trafolar
8. Malzeme bilgisi
9. Ölçme tekniği
2-Mevzuat bilgisi
1. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği
2. Asansör yönetmeliği
3. Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği
4. Binaların yangından korunmasına yönelik yönetmelik
Tekniker (Bilgisayar) Sözlü sınav konuları
1. Donanım bilgisi
2. Bilgisayar ağları bilgisi
3. İşletme sistemi (WİNDOWS, LİNUX BİLGİSİ)
4. Yazılım bilgisi
Tekniker (Makine) Sözlü sınav konuları
Mesleki yeterlilik
1. Sıhhi tesisat
2. Kalorifer tesisatı
3. Klima tesisatı
4. Havalandırma tesisatı
5. Yangından korunma ve donanım tesisatı
6. Termodinamik
7. Malzeme bilgisi
8. Ölçme tekniği
2- Mevzuat bilgisi
1. Binalarda enerji performansı yönetmeliği
Tekniker (İnşaat) Sözlü sınav konuları
2. Yapı bilgisi
3. Malzeme bilgisi
4. Mukavemet
5. 4734 Sayılı ihale kanunu-4735 Sayılı sözleşme kanunu
6. 3194 Sayılı imar kanunu
7. Yapı statiği
8. Çelik yapılar
9. Yapı dinamiği
10. Zemin mekaniği
11. Betonarme yapılar
Tekniker (Harita) Sözlü sınav konuları
1. 2942 Sayılı kamulaştırma kanunu
2. 3194 Sayılı imar kanunu ve imar işleri
3. 3402 Sayılı kadastro kanunu ve kadastro işleri
4. Emlak işlemleri
5. Genel haritacılık bilgisi
Dağıtıcı sözlü sınav konuları
1. Mesleki konular
KİŞİSEL ÖZELLİKLER ADAYLARIN;
• Özgüven ve temsil kabiliyeti
• Muhakeme gücü ve kavrama yeteneği
• Sözlü ifade yeteneği
• Fiziki duruş, hal ve davranışlar değerlendirecektir..

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN