1 Kasım 2015 Pazar

Şeker Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı


sponsorlu bağlantılar
T.C. ŞEKER KURUMUNA UZMAN YARDIMCISI ALIMI HAKKINDA DUYURU Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Şeker Kurumu Personel Yönetmeliği çerçevesinde boş bulunan Uzman Yardımcısı kadrolarına 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, Kurumumuz bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 2 adet uzman yardımcısı (1 adet işletme veya iktisat bölümü mezunu-1 adet hukuk fakültesi mezunu ) personel alımı yapılacaktır. Söz konusu kadrolara başvuracak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

GENEL ŞARTLAR
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
5) Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneğini haiz olmak,
6) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların iş
özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR
İŞLETME BÖLÜMÜ VEYA İKTİSAT BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN
1) İktisadi ve İdari Bilimler ve/veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İşletme Bölümü veya İktisat
Bölümü ve/veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya
yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak,
2) 18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle
35 yaşını doldurmamış olmak,
3) KPSS sınavında KPSS-27 puan türünde, 2014 ve/veya 2015 yıllarında asgari 60 (altmış) puan
almak.

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN
1) Hukuk Fakültesi veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya
yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak,
2) Avukatlık stajını tamamlayarak Staj Bitim Belgesi almış bulunmak,
3) 18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle
35 yaşını doldurmamış olmak,
4) KPSS sınavında KPSS-79 puan türünde, 2014 ve/veya 2015 yıllarında asgari 60 (altmış) puan
almak.
Genel ve özel şartlara uygun olan adayların başvurularını 23/05/2016-01/06/2016 tarihleri arasında
iş kurumu üzerinden yapmaları gerekmektedir.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN