1 Şubat 2016 Pazartesi

TCDD Sürekli İşçi Alım 2016


sponsorlu bağlantılar
VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜ’NE ALINACAK
3 KAPTAN (UZAKYOL)
3 UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ
3 BAŞMÜHENDİS/BAŞMAKİNİST (UZAKYOL)
3 MÜHENDİS/MAKİNİST (UZAKYOL VARDİYA)
TALEBİMİZ İLAN EDİLİRKEN DUYURULACAK HUSUSLAR
Talebimiz, 30.05.2016 tarihinde İŞKUR’da yayınlanacaktır.
Başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce, çalışacağı işyerini görmeleri kendileri
açısından faydalı olacaktır.
1- Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
2- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi
itibarıyla lisans düzeyinde öğrenim seviyesine sahip olmalıdır.
3- İşgücü talebimize başvurup, İŞKUR’ca ilan edilen nihai listede yer alacak adaylar,
sözlü sınava katılmak için TCDD web sitesinde yayınlanacak ve adreslerine gönderilecek tebligatta
belirtilen tarihler arasında;
- Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi,
- T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet
şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile
ilgili mahkeme kararını getirecektir.),
- Öğrenim belgesi,
- Askerlik durum belgesi, (Terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge),
- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı),
- Gemiadamı Yeterlilik Belgesi,
- STCW Belgeleri,
- Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri ile 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu (TCDD
web sitesinde yayınlanacaktır.) eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Gar/ANKARA
adresine gelerek teslim edecektir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava
alınmayacaktır.
4- Sözlü sınav tarihi ve yeri, İŞKUR’ ca ilan edilen nihai listede yer alacak adaylara
evrak tesliminde tebliğ edilecek veya adreslerine tebligat gönderilerek bildirilecektir. Ayrıca,
www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilecektir.
5- Teşekkülümüzde görev alacak Kaptan (uzakyol), Uzakyol Birinci Zabiti,
Başmühendis/Başmakinist (uzakyol), Mühendis/Makinist (uzakyol vardiya) 854 sayılı Deniz İş
Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından
belirlenecektir.
6- 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe başlayan Kaptan (uzakyol),
Uzakyol Birinci Zabiti, Başmühendis/Başmakinist (uzakyol), Mühendis/Makinist (uzakyol vardiya)
İşçilerinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi
fesh edilecektir.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN