1 Haziran 2016 Çarşamba

Danıştay Personel Alım İlanı


sponsorlu bağlantılar
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Danıştay Başkanlığında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre
istihdam edilmek üzere, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12’nci maddesi ve Danıştay Personeli
Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2016 KPSS (B) Grubu, KPSS P3 puanı ve
Danıştayca gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonuçlarına göre 8’inci dereceli dört (4)
Bilgisayar Mühendisi, 7’nci Dereceli bir (1) İnşaat Mühendisi kadrosuna atama yapılacaktır.

I- BAŞVURULARIN TARİHLERİ VE ŞEKLİ
Başvurular 17-19 Ekim 2016 tarihleri arasında Danıştay Başkanlığının internet sitesi
olan http://www.danistay.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular
17 Ekim 2016 tarihinde saat 09:00’da başlayacak ve son gün (19 Ekim 2016) saat 23:59’ da sona
erecektir. İlan tarihinden itibaren başvuru süresinin bitimine kadar adayların
http://www.basvuru.danistay.gov.tr adresinden sisteme kayıt olarak kullanıcı hesabı
oluşturmaları gerekmekte olup, oluşturulan bu hesabı kullanarak başvuru süreleri içerisinde
başvurular gerçekleştirilecektir. Başvurularda üniversite diploması PDF formatında ilgili alana
yüklenecektir. Şahsen yapılan başvurular ile posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

II- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. 31/12/2016 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
3. 2016 KPSS (B) Grubu lisans sonuçlarına göre (KPSS P3 puan türünden) en az yetmiş (70)
puan almış olmak.
4. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
B) ÖZEL ŞARTLAR
1. Bilgisayar Mühendisliği kadrosu için;
a. Mühendislik fakültelerinin; elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme,
telekomünikasyon, mekatronik, bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, endüstri,
kontrol ve sistem bilgisayar bilimleri bölümlerinden mezun olmak.
Bu kadroya atanacak adaylar;
1. Danıştay bünyesinde geliştirilecek iç uygulamaların geliştirilmesi ve
idamesinde çalışacak mühendis için; ASP.net ve/veya C#
programlama dili, web tabanlı program geliştirme, nesneye yönelik
programlama (OOP), İnternet programlama konularında,
2. Sistem Yönetimi Biriminde çalışacak mühendis için; VMWare sanal
işletim sistemi konusunda, sanallaştırma konusunda, Windows
20XX Server işletim sistemleri konusunda,
3. Network Yönetimi Biriminde çalışacak mühendis için; internet
Protokolü (IP), lokal alan bilgisayar ağları (LAN), sanal lokal alan
bilgisayar ağları (VLAN), switch ve router konfigürasyonu
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.
2. İnşaat mühendisliği için;
a. Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.

III) UYGULAMA SINAVI;
Uygulama sınavı Danıştay Başkanlığınca ilgilinin atanacağı kadronun ve çalışacağı birimin
gerektirdiği mesleki beceriye ilişkin konulardan yazılı olarak gerçekleştirilecek olup, uygulama
sınavında en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı
başvuruların nihayetini müteakiben http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Yazılı olarak gerçekleştirilecek uygulama sınavında;
İnşaat Mühendisliği alanında adaylara genel alana hitap eden çoktan seçmeli 5 seçenekli
toplam 80 soru sorulacaktır.
Bilgisayar Mühendisliği alanında; Temel Bilgisayar Bilgisi, Yazılım, Sistem Yönetimi ve
Network Yönetimi konularında hazırlanan çoktan seçmeli 5 seçenekli toplam 100 soru
sorulacaktır.
IV) SÖZLÜ SINAVI;
Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde
yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.
V) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ;
Sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin
“Değerlendirme” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav
puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna
göre belirlenecektir.
Değerlendirme sonucu, her iki alanda da en yüksek puandan başlanarak yapılacak
sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday,
http://www.danistay.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Sonuçların yayımlanma tarihi aynı zamanda
tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI- ATAMA
 Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı
nihai başarı listeleri ile birlikte duyurulacaktır.  Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların
atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar
iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından
kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.  Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine
başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek
adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

-sponsorlu bağlantılar-

0 yorum

Yorum Gönder

X

BİZİ TAKİP EDİN