1 Aralık 2015 Salı

Kamu Hastaneleri Danışman Alımı


sponsorlu bağlantılar
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Çevre Mühendisi İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 02.06.2016 Son başvuru tarih ve saati: 20.06.2016 tarihinde saat 18.00 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere muhtelif disiplinlerde bireysel danışmanlık hizmeti sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. Danışmanlar Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Temmuz 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır. Başvuruların, son teslim tarihi ve saatine kadar aşağıda yer alan adrese elden ya da kargo yoluyla veya elektronik posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Başvuruda bulunan adaylardan değerlendirmeye kalan adaylara kesinleşen ihale kararı e-posta yoluyla bildirilecektir. Başvurularda ilgili başvuru kodunun belirtilmesi zorunludur. Başvuru Adresi: Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ek Bina Mahmut Esat Bozkurt Caddesi Umut Sokak No: 19 Kat: 7 Oda :702 Etüt Proje ve Emlak Daire Başkanlığı (0312 458 54 44) 06600 Kolej/Çankaya/ Ankara e-mail: sygm.projeemlak@saglik.gov.tr
Sıra No Başvuru No İşin Adı SYGM/2015/CS/F.1.2.1.1/IC/1-1 Mimar Beklenen Hizmetler:
1. Sağlık yapılarının mimarisinin enerji verimliliği açısından uygun koşullarla tasarlanmasında ve mevcut hastane tasarımını, enerji verimliliği açısından inceleyerek kılavuz oluşturulmasında görev almak
2. Dünyada ve ülkemizde bulunan enerji verimliliği sağlayacak sistemlerin incelenmesinde ve tüm çalışmalar ışığında standart doküman oluşturulmasında görev almak
3. Enerji Verimliliği ve Maliyet Analiz Raporu ile İnceleme ve Karşılaştırma Raporu hazırlanmasında görev almak
4. Kurum personeli ile birlikte çalışma yürütüp kurumsal kabiliyetin artmasına katkı sağlanmak,
5. Proje kapsamında yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantı, çalıştay, teknik gezi vb. etkinliklere katılım ve profesyonel katkı sağlamak
6. Görev ve sorumluluklarıyla ilgili İdarenin vereceği diğer işleri yapmak Aranılan Nitelikler:
1. Mimarlık lisans diplomasına sahip olmak
2. Tercihen LEED for Healthcare, hastane binaları eğitimi almış olmak.
3. Tercihen yüksek lisans yapmış olmak
4. En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
5. Enerji sistemlerin alanında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
6. Yeşil bina sertifikası (LEED, BREAM vb.) standart ve gereklerine hakim olmak
7. Tercihen ÜDS/KPDS/YDS en az 60 almış olmak veya bu sınavlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan ÖYSM’ nin denklik tablosuna göre en az 60 puanına denk gelen puanı almış olmak. veya Eğitim Dili İngilizce veya Almanca olan üniversiteden mezun olmak ya da Lisans ve/veya Yüksek Lisans Eğitiminde Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamak ya da hazırlık eğitiminden muafiyet kazanmış olması gerekmektedir
8. Seyahat engeli bulunmamak
9. Tercihen AutoCad, Revit, 3Dmax, vs. gibi mimari çizim programlarını kullanabilmek Sıra No Başvuru No İşin Adı SYGM/2015/CS/F.1.2.1.1/IC/2 Makine Mühendisi Beklenen Hizmetler:
1. Sağlık yapılarında kullanılan mekanik sistemlerin, enerji verimliliği bazında analizinin yapılmasında, dünyada ve ülkemizdeki verimli enerji sistemlerinin tespit edilip sağlık yapılarına entegre edilmesinde, enerji verimliliği standartlarının oluşturulmasında görev almak
2. Tüm çalışmalar ışığında belirlenen standartların yazılı hale getirilerek “Enerji Verimliliği Standartları Kılavuzu” oluşturulmasında görev almak
3. Enerji Verimliliği ve Maliyet Analiz Raporu ile İnceleme ve Karşılaştırma Raporu hazırlanmasında görev almak
4. Kurum personeli ile birlikte çalışma yürütüp kurumsal kabiliyetin artmasına katkı sağlanmak,
5. Proje kapsamında yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantı, çalıştay, teknik gezi vb. etkinliklere katılım ve profesyonel katkı sağlamak
6. Görev ve sorumluluklarıyla ilgili İdarenin vereceği diğer işleri yapmak Aranılan Nitelikler:
1. Makine mühendisliği lisans diplomasına sahip olmak
2. Tercihen yüksek lisans yapmış olmak
3. Tercihen Bina enerji modellemesi simülasyonu yapabiliyor olmak
4. En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
5. Enerji Sistemleri alanında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
6. Yeşil bina sertifikası (LEED, BREAM vb.) standart ve gereklerine hakim olmak
7. Tercihen ÜDS/KPDS/YDS en az 60 almış olmak veya bu sınavlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan ÖYSM’ nin denklik tablosuna göre en az 60 puanına denk gelen puanı almış olmak. veya Eğitim Dili İngilizce veya Almanca olan üniversiteden mezun olmak ya da Lisans ve/veya Yüksek Lisans Eğitiminde Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamak ya da hazırlık eğitiminden muafiyet kazanmış olması gerekmektedir
8. Seyahat engeli bulunmamak
9. Tercihen Energy Plus veya ProEngineer programını kullanabilmek Sıra No Başvuru No İşin Adı SYGM/2015/CS/F.1.2.1.1/IC/3 Elektrik ve Elektronik Mühendisi Beklenen Hizmetler:
1. Sağlık yapılarında kullanılan elektrik-elektronik sistemlerin, enerji verimliliği bazında analizinin yapılmasında, dünyada ve ülkemizdeki verimli enerji sistemlerinin tespit edilip sağlık yapılarına entegre edilmesinde, enerji verimliliği standartlarının oluşturulmasında görev almak
2. Tüm çalışmalar ışığında belirlenen standartların yazılı hale getirilerek “Enerji Verimliliği Standartları Kılavuzu” oluşturulmasında görev almak
3. Enerji Verimliliği ve Maliyet Analiz Raporu ile İnceleme ve Karşılaştırma Raporu hazırlanmasında görev almak
4. Kurum personeli ile birlikte çalışma yürütüp kurumsal kabiliyetin artmasına katkı sağlanmak,
5. Proje kapsamında yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantı, çalıştay, teknik gezi vb. etkinliklere katılım ve profesyonel katkı sağlamak
6. Görev ve sorumluluklarıyla ilgili İdarenin vereceği diğer işleri yapmak Aranılan Nitelikler:
1. Elektrik elektronik mühendisliği lisans diplomasına sahip olmak
2. Tercihen yüksek lisans yapmış olmak
3. Bina enerji modellemesi simülasyonu yapabilir olmak
4. Tercihen Yenilebilir Enerji teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
5. Enerji Verimliliği alanında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
6. Yeşil bina sertifikası (LEED, BREAM vb.) standart ve gereklerine hakim olmak
7. Tercihen ÜDS/KPDS/YDS en az 60 almış olmak veya bu sınavlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan ÖYSM’ nin denklik tablosuna göre en az 60 puanına denk gelen puanı almış olmak. veya Eğitim Dili İngilizce veya Almanca olan üniversiteden mezun olmak ya da Lisans ve/veya Yüksek Lisans Eğitiminde Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamak ya da hazırlık eğitiminden muafiyet kazanmış olması gerekmektedir
8. Seyahat engeli bulunmamak
9. Tercihen En az 4. Nesil Programlama dilinde bir programı kullanabilmek Sıra No Başvuru No İşin Adı SYGM/2015/CS/F.1.2.1.1/IC/4 Çevre Mühendisi Beklenen Hizmetler:
1. Sağlık yapılarının; enerji verimliliğinin sağlanmasında uygun görülen sistem ve standartların çevre sağlığı açısından etkilerini ortaya koyarak daha az zararlı etki verebilecek sistemlerin belirlenmesinde ve enerji verimliliği standartlarının oluşturulmasında görev almak
2. Tüm çalışmalar ışığında belirlenen standartların yazılı hale getirilerek “Enerji Verimliliği Standartları Kılavuzu” oluşturulmasına katkı sağlamak,
3. Enerji Verimliliği ve Maliyet Analiz Raporu ile İnceleme ve Karşılaştırma Raporu hazırlanmasında görev almak
4. Kurum personeli ile birlikte çalışma yürütüp kurumsal kabiliyetin artmasına katkı sağlanmak,
5. Proje kapsamında yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantı, çalıştay, teknik gezi vb. etkinliklere katılım ve katkı sağlamak
6. Görev ve sorumluluklarıyla ilgili İdarenin vereceği diğer işleri yapmak 7. Aranılan Nitelikler: 1. Çevre mühendisliği lisans diplomasına sahip olmak
2. Tercihen enerji sistemleri konularında yüksek lisans/doktora yapmış olmak,
3. En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
4. Yeşil bina sertifikası (LEED, BREAM vb.) standart ve gereklerine hakim olmak
5. Tercihen ÜDS/KPDS/YDS en az 60 almış olmak veya bu sınavlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan ÖYSM’ nin denklik tablosuna göre en az 60 puanına denk gelen puanı almış olmak. veya Eğitim Dili İngilizce Veya Almanca olan üniversiteden mezun olmak ya da Lisans ve/veya Yüksek Lisans Eğitiminde Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamak ya da hazırlık eğitiminden muafiyet kazanmış olması gerekmektedir
6. Seyahat engeli bulunmamak

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN