29 Haziran 2016 Çarşamba

Sivil Havacılık Personel Alımı 2016


sponsorlu bağlantılar
Genel Müdürlüğümüze, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda
İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) “Kontrol Pilotu, Hava Trafik Kontrolörü, Uçuş Tabibi ve Mühendis” alınacaktır.

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Hava Trafik Kontrolörlüğü
eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak veya mesleğinde
tecrübeye sahip olmak. (Sivil hava trafik kontrolör lisansı ile
çalışmış olmak.)
İngilizce dilinden, (2012 Mayıs-Kasım KPDS, 2013, 2014, 2015
ve 2016 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (e-yds dahil) başvuru tarihi itibariyle en az (C)
düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme
Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası
düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. 4 adet İHS
Ücret (Brüt):
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.649.88 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.245.07 TL
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.811.35 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya
Nevşehir)
KONTROL
PİLOTU
GPL lisansı ile uçuş öğretmenliği yetkisine, toplam 1000 saat
uçuş tecrübesine ve toplam 500 saat öğretmenlik uçuşuna
sahip olmak veya,
3 adet İHS
FBPL lisansı ile uçuş öğretmeni yetkisine, toplam 1000 saat
uçuş tecrübesine ve toplam 250 saat öğretmenlik uçuşuna
sahip olmak veya,
ULA lisansı ile uçuş öğretmeni yetkisine, toplam 1000 saat
uçuş tecrübesine ve her tipte toplam 250 şer saat öğretmenlik
uçuşuna sahip olmak.
Ücret (Brüt):
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.355.86 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.835.39 TL
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.314.92 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya
Nevşehir)
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kontrol Pilotu, Hava Trafik Kontrolörü, Uçuş Tabibi ve Mühendis Alım İlanı
2 / 3
MÜHENDİS
En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya
bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak.2014 ve 2015
KPSS P-7 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
İngilizce dilinden, (2012 Mayıs-Kasım, 2013, 2014, 2015 ve
2016 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (e-yds dahil) başvuru tarihi itibariyle en az (C)
düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme
Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası
düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.
Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırasına
konulmak kaydıyla alım yapılacak unvan için boş pozisyon
sayısının beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Genel
Müdürlükçe yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.
2 adet
Bilgisayar
Mühendisi İHS
Ücret (Brüt):
5 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.995.95 TL
2-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.474.71 TL
0-2 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.953.46 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya
Nevşehir)
UÇUŞ TABİBİ
Tıp Fakültesinden mezun olmak, geçerli Uçuş Tabipliği Kursu
Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesine
sahip olmak.
2 İHS
Ücret (Brüt):
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.649.88 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.245.07 TL
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.811.35 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya
Nevşehir)
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kontrol Pilotu, Hava Trafik Kontrolörü, Uçuş Tabibi ve Mühendis Alım İlanı
3 / 3

İSTENİLEN ÖZEL BELGELER
Kontrol Pilotu Mühendis Hava Trafik Kontrolörü Uçuş Tabibi
7.http://web.shgm. gov.tr/tr/genelduyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”,
8.Pilot lisansı,
9.Uçuş kayıt
defterinin
(Logbook) ilk 2 ve
son 2 sayfasının
fotokopisi,
7.KPSS belgesinin
çıktısı,
8.Yabancı dil
belgesinin çıktısı,
9.http://web.shgm.gov
.tr/tr/genel-duyurular/
web adresinden temin
edilecek “Bilgisayar
Mühendisleri için
doldurulacak ilave
form”,
10. (Varsa)Oracle
Certified Professional
(OCP) Java SE 5, 6
veya 7
Programmer/Develop
er sertifikası veya Sun
Certified Java
Programmer 1.6
sertifikası,
7.Yabancı dil belgesinin
çıktısı,
8.Onaylı diploma örneği,
9.Sivil hava trafik
kontrolör lisans fotokopisi
(Varsa; Çalıştığı üniteye
ait ilgili dereceleri
gösterir belge örneği)
7. Uçuş tabipliği
kurs sertifikası
veya hava-uzay
hekimliği
uzmanlık
belgesi

BAŞVURU
1. Başvurular en geç 18.07.2016 Pazartesi günü saat 16:00 ‘a kadar
http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/5151-4b-hizmet-sozlesmeli-personel-is-basvuruformu
web adresinden yapılacaktır.
2. Başvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra
istenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan veya başvurusu kabul
edilenlerden istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında
genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli personel
alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır.
4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından
göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak
veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile
ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN