1 Ağustos 2015 Cumartesi

Finans Katılım Müfettiş Yardımcısı Alımı 2016


sponsorlu bağlantılar

GENEL NİTELİKLER

Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere “Müfettiş Yardımcıları” alınacaktır.

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • 01.01.1990 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,
 • Erkek adaylar için, askerlik görevini fiilen yapmış veya tecil ettirmiş olmak ve bunu belgelemek,
 • Katılım Bankacılığı alanında çalışmaya istekli olmak,
 • Analitik düşünmek ve çözüm üretebilmek,
 • Sonuç odaklı çalışmak,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Araştırmacı ve öğrenmeye açık olmak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek (Banka tarafından yapılacak sınavla, adayların İngilizce seviyesi tespit edilecek olup, aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından, yazılı sınav tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisinde asgari olarak belirtilen sonuçları elde eden ve bu sonucu belgeleyen adaylar İngilizce sınavından muaf tutulacaklardır. Sonuç belgeleri mülakat aşamasında istenecektir.)

İNGİLİZCE
SINAV / KURUM ADIPUAN / SEVİYE
TOEFL(IBT)80
IELTS6,5
YDS80
 • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve görevinin gerektirdiği seyahatlere elverişli olmak (Bu durumun, sınavı kazananlarca sağlık raporu ile belgelendirilmesi istenecektir.)
 • Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü bulunmamak
 • Türkiye’deki üniversitelerin dört yıllık örgün lisans eğitimi veren fakültelerinin;
İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik, Ekonometri, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden veya Üniversitelerin, İşletme, Endüstri ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da mülakat sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak veya mühendislik alanında veya Matematik bölümünde 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim sonrası belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmak,

SINAV KONULARI
 • Sözel Sayısal Yetenek
 • Genel Kültür / Bankacılık Alan Bilgisi
 • Ekonomi (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)
 • Hukuk (Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)
 • Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)
 • Yabancı Dil (Yukarıda belirtilen yeterlilik şartlarını sağlayan adaylar muaf olacaktır.)

SINAV BAŞVURUSU
 • Sınava katılmak isteyenlerin başvurularını, 08.07.2016, Cuma tarihine ne kadar yapmaları gerekmektedir. Adayların başvuru formlarında T.C. kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur. Tüm başvurular ve sınav sonuçları gizli tutulacaktır.
 • Yapılan başvurular arasından gerçekleştirilecek değerlendirme sonucu sınava katılması uygun bulunan adaylara sınav tarihi, yeri ve içeriği hakkındaki bilgiler elektronik posta aracılığıyla gönderileceğinden, başvuru sırasında mutlaka geçerli ve kullanılan bir elektronik posta adresi belirtilmelidir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 17.07.2016 Pazar günü İstanbul'da yapılacak olup detaylar sınavdan önce bildirilecektir.

İŞ TANIMI

Bankanın tüm Şubeleri, Genel Müdürlük Birimleri ve konsolidasyona tabi ortaklıklarında gerçekleştirilen tüm işlemlerin bankacılık ilke ve mevzuatı ile banka hedef, politika ve prosedürlerine uygunluğunu, banka faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin etkinliğini denetlemek; teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

ÜCRET ve HAKLAR

 • Bankamızdaki diğer çalışanlar gibi, 12 aylık maaş ödemesinin yanında yılda 1 defa performansa bağlı prim alırlar.
 • Bankamızda, değişen koşullar çerçevesinde yılda 1 kez ücret artışı gerçekleştirilmektedir.
 • Maaşa ek olarak, İstanbul dışında daha fazla olmak üzere, günlük harcırah alınır. Görevlendirilmelerde, günün şartlarına uygun olarak belirlenen limitler dahilinde görev yerine ulaşım, ve yemek harcamalarına ek olarak İstanbul dışı görevlendirmelerde konaklama harcamaları da karşılanır.
 • Bankamız tarafından belirlenen (TOEFL, YDS gibi) yabancı dil sınavlarında yeterli puanı alan çalışanlarımıza 1. ve 2. seviye olmak üzere yabancı dil tazminatı verilmektedir.
 • Banka tarafından tüm çalışanlara, eş ve çocuklarını da kapsayacak özel sağlık sigortası yapılmaktadır.
İlan ayrıntıları için buraya tıklayınız.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN