19 Ağustos 2016 Cuma

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2016


sponsorlu bağlantılar
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in" 8'inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 11 (on bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
2015 veya 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Genel Müdürlüğümüz tarafından 23/01/2017 - 10/02/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:
A-GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar iç in başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
B.1. Windows Sunucu Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Windows Sunucu işletim sistemlerinde en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
b) Windows Sanallaştırma Platformu olan Hyper-V' de 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
c) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
d) Microsoft Exchange sistemlerinde en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
e) Microsoft Certified Solution Expert (MCSE), MCSE-Security, System Center sertifikalarından en az birine sahip olmak,
f) Windows Server 2012, MS Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Windows Server Update Services (WSUS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında en az 1 yıl kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,
g) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak,
h) Visual Basic (VB), Windows Management Instrumentation (WMI), PowerShell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,
j) Storage Area Network (SAN) konusunda deneyimli olmak.
B.2. Linux Sunucu Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Linux sunucu işletim sistemlerinde en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
b) Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden en az birinde en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
c) VMware ESX, Citrix XEN, Redhat Enterprise Virtualization (RHEV) Sanallaştırma ana iş kollarının birinde en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
d) Domain Name Server (DNS), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), File Transfer Protocol (FTP), Network Time Protocol (NTP), APACHE konularında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,
e) Shell Scripting bilgisine sahip olmak,
f) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,
g) Storage Area Network (SAN) konusunda deneyimli olmak.
B.3. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 8 Kişi, 2 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 8 (sekiz) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Microsoft .NET platformu üzerinde en az 3 (üç) yıl yazılım geliştirmiş olmak,
b) Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
c) JQUERY, AngularJS, AJAX konularında bilgi sahibi olmak,
d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak,
e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,
f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri üzerine en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak,
h) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,
i) MSSQL veya Oracle veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme üzerine en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,
j) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,
k) Team Foundation Server (TFS), Subversion (SVN) ve benzeri araçlar ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak.
B.4. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Microsoft .NET platformu üzerinde en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirmiş olmak,
b) Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
c) JQUERY, AngularJS, AJAX konularında bilgi sahibi olmak,
d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak,
e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri üzerine en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
h) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
i) MSSQL veya Oracle veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme üzerine en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
j) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,
k) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
l) Team Foundation Server (TFS), Subversion (SVN) ve benzeri araçlar ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak.
2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
a) Başvurular, "3.maddede yer alan" belgelerle beraber 19/12/2016 - 06/01/2017 tarihleri mesai saatleri (09:00-12:30, 13:30-18:00) içerisinde Sağlık Bakanlığı Mithatpaşa Caddesi No:3 D Blok Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Genel Evrak Birimine elden ya da posta ile teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
b) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile e-posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Ek-1 de yer alan dilekçe örneği,
b) Ek-2 de yer alan öz geçmiş (fotoğraflı),
c) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
e) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),
f) Erkekler adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
g) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
h) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),
i) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,
j) Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler)
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ
DUYURULMASI
a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.
b) Başarı listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.
c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
d) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi www. sbsgm. saglik. gov.tr sitesinde 16/01/2017 - 20/01/2017 tarihleri arasında ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a) Sınav sözlü/uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü/uygulamalı mülakat konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.
6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Sözlü/uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
b) Sözlü/uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.
d) Sözlü/uygulamalı mülakat 23/01/2017 - 10/02/2017 tarihleri arasında Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 Kurtuluş Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Hekimevinde yapılacaktır.
7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 11 (on bir ) dir.
b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak www.sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
f) Sözlü/uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
NoBilişim Personeli PozisyonuAylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı TavanıAlınacak
Personel
Sayısı
Özel
Şartlar
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)
1Windows Sunucu Uzmanı2 katına kadar1B.1.9101,48
2Linux Sunucu Uzmanı2 katına kadar1B.2.9101,48
3.Net Yazılım Uzmanı2 katına kadar8B.3.9101,48
4.Net Yazılım Uzmanı3 katına kadar1B.4.13.652,22
TOPLAM11
*Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
*Aylık brüt sözleşme tavan ücreti Maliye Bakanlığının 2017 yılı için belirleyeceği oranda arttırılacaktır.
İletişim Bilgileri Tel: 0 312 585 23 90
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞINA
(Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü)
Adı Soyadı T.C. Kimlik No Telefon GSM No E-Posta Adresi
Tebligata Esas Yazışma Adresi
KPSSP3 Puanı ve Yılı (varsa) :.............................................................
YDS veya Dengi Puanı ve Yılı (varsa):..............................................................
Başvurduğu Nitelik Grubu (Yalnızca bir nitelik grubuna başvuru yapılabilir.)
[ ] Windows Sunucu Uzmanı (2 katına kadar) (B1)
[ ] Linux Sunucu Uzmanı (2 katına kadar) (B2)
[ ] .Net Yazılım Uzmanı (2 katına kadar) (B3)
[ ] .Net Yazılım Uzmanı (3 katına kadar) (B4)
Yukarıda bulunan tüm bilgilerin doğruluğunu, Genel Müdürlüğünüz sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için tüm şartlara haiz olduğumu ve vuku bulacak adres değişikliğini Genel Müdürlüğe hemen bildirmediğim takdirde hiçbir hak talep etmeyeceğimi beyan eder başvurumun kabul edilmesini arz ederim. .../.. ./201..
Ad Soyad
İmza
TC. Sağlık Bakanlığı
ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
Kişisel Bilgiler
TC Kimlik Numarası
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Medeni Durumu
Askerlik Durumu
E-posta Adresi
Cep Telefonu
Sınav Bilgileri
Sınav TürüSınav TarihiSınav Puanı
KPSS
YDS
YDS Dengi Sınav (Belirtiniz)
Üniversite, Fakülte, Bölüm AdıBaşlama ve Mezuniyet TarihiOrtalama
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Bitirme Tezleri
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yabancı Dil Seviyesi
Okuma:
Yazma:
Konuşma:
Okuma:
Yazma:
Konuşma:
Okuma:
Yazma:
Konuşma:
Bilişim Teknolojileri
Programlama Dilleri
Veritabanı Yönetim Sitemleri
İş Zekası Platformları
Yapısal Sorgulama Dili (SQL)
Raporlama
Office Programları
Sistem Yönetimi
Katıldığı Kurslar
Sertifikalar
Sertifika AdıSertifika Alınış TarihiSertifikanın Alındığı Kurum
MCSE Sertifikası
MCSE- Security Sertifikası
System Center
Microsoft Certifıed Professional Developer (MCPD) Sertifikası
Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) Sertifikası
Diğer Sertifikalar
Yayınlar
1.
2.
3.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN