19 Ağustos 2016 Cuma

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2016


sponsorlu bağlantılar
İŞ İLANI
Görev Ünvanı: PROJE DESTEK PERSONELİ DANIŞMANI
Başvuru Kodu: SYGM/2016/CS/F.3.1.1.3/IC/1 (PDD)
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere (1 adet) Proje Destek
Personeli Danışmanı alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı
Danışman, KÖİ modeli ile hayata geçecek sağlık yatırımları kapsamında aşağıdaki çalışmaları
gerçekleştirecektir.
1. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün proje çalışmaları çerçevesinde toplantıların
koordinasyonunun yapılması, ulusal/uluslararası muhatapları ile yapılan yazışmaların
takibi ve koordinasyonu ve ilgili dokümanların arşiv ve dosyalama işlemlerinin
yapılması,
2. Proje takviminin takibinin yapılması,
3. Genel Müdürlüğün proje kapsamındaki fonksiyonlarının yerine getirilmesinde ilgili
kurum ve kuruluşlarla ve uluslararası kuruluşlarla kurulması gereken iletişimin
sağlanması,

4. Proje kapsamında İdarede yapılan ve/veya ulusal/uluslararası toplantı, seminer,
konferans vb. etkinliklerde ve ilgili danışman veya kurum personeline destek vermek
ve idare ile koordinasyonun sağlanması,
5. Periyodik değerlendirme raporlarının hazırlanması ve sunulması
6. Projenin, proje yönetim metodolojisine uygun olarak yönetilmesine katkı sağlaması,
7. Proje faaliyetlerinin gerçekleşme bilgilerinin raporlanması
8. İş akışı için veya toplantılar öncesinde/sırasında gerekli dokümanların ve metinlerin
çoğaltılması, düzenlenmesi ve dağıtılması
9. Görev ve sorumluluklarıyla ilgili İdarenin vereceği diğer işleri yapmak.

Adayda Aranılan Özellikler
Minimum nitelikler şunlardır;
1. Üniversitelerin Eğitim, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri,İletişim , İdari Bilimler
(İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ) veya Mühendislik
fakültelerinden birinden lisans mezunu olmak,
2. Proje yönetimi veya yönetici asistanlığı konusunda en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak
3. Tercihen İngilizce biliyor olmak *
4. Tercihen İngilizce ve Türkçe resmi yazışmalarda deneyim sahibi olmak,
5. Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engeli olmamak
6. Erkek adayların askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak
7. MS Office Word, Excel, PowerPoint gibi programları kullanabilmek
*ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil tespit sınavından en az 60 puan almış olmak. Ve bu belgeyi beyan
etmek.
Çalışma Yeri ve Zamanı
Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Sağlık Yatırımları
Genel Müdürlüğü binasında ve/veya idarenin belirteceği yerde görev yapacaktır.
ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 02/09/2016 TARİHİNE
KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ VEYA
ŞAHSEN BAŞVURMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
Danışman seçimi Dünya bankası’ nın Temmuz 2014’ te revize edilen Ocak 2011 baskısı
Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda
belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.
e-mail : kamuozel_db@saglik.gov.tr
ADRES: Ziya Gökalp Caddesi No: 40 Kat: 6 Kolej / ANKARA
YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM
YAPILACAKTIR

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN