2 Ağustos 2016 Salı

Türkiye Halk Sağlığı Danışman Alımı 2016


sponsorlu bağlantılar
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMAN İÇİN
İSTİHDAM DUYURUSU
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
İkraz No: 8531-TR
Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 
Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020
Başvuru Numarası: THSK/2016/CS/L.4.3.2.2.a/IC/1
İşin Adı: “Birinci Basamakta Çalışan Sağlık Personelinin Eğitim Süreçlerinin Standartlaştırılması ve Bu Süreçlere Uyumlaştırma Projesi” için Eğitim Koordinatörü Danışmanı istihdam edilmesi.
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.08.2016
Son Başvuru Tarih ve Saati: 16.08.2016 tarihinde saat 18.00’e kadar
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.
Bu çerçevede, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nda “Birinci Basamakta Çalışan Sağlık Personelinin Eğitim Süreçlerinin Standartlaştırılması ve Bu Süreçlere Uyumlaştırma Projesi” için Eğitim Koordinatörü istihdam edilecektir. Danışman 12 ay, rapor bazlı olarak istihdam edilecektir. İşin Eylül 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.
Beklenen Hizmetler:
Danışman, İdarenin ilgili personeliyle yakın işbirliği içinde aşağıda belirtilen konularda İdareye teknik destek hizmeti verecektir:
 1. Koordinatör danışman, çalışmanın bilimsel çalışma süreçlerine uygun olarak yürütülmesini sağlayacak, tasarımını ve yol haritasını oluşturacaktır.
 2. Eğitici eğitimi modüllerinin (eserlerin) içeriğini hazırlayacak, bireysel danışmanların iş tanımının yazılması, teknik şartnamelerinin hazırlanması ve niteliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
 3. ASE yüz yüze eğitim içeriklerinin (eserlerin) oluşturulması ve eğitici eğitimlerinin verilmesi aşamalarında içerik geliştirme danışmanları ile birlikte çalışacaktır.
 4. Eserler oluşturulduktan sonra belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek olan 5 tur ASE eğitici eğitimlerinin koordinatörlüğünü yapacaktır.
 5. Koordinatör danışman eğitim programı geliştirme konusunda da yetkin olacak ve eğitici eğitimlerinin programlarını hazırlayacaktır.
 6. ASE yüz yüze eğitimleri için yapılacak eğitici eğitimlerine yönelik istihdam edilecek içerik geliştirme danışmanları tarafından hazırlanan eğitim içeriklerinin uygun içerik ve sürede hazırlanmasını koordine edecektir.
 7. Koordinatör danışman eğitim içeriklerinin oluşturulması ve eğitici eğitimlerinin verilmesine kadar geçen bütün süreçte aktif katılım sağlayacaktır.  Ayrıca bütün olarak projenin gerçekleştirilmesinde proje ekibinin yetkin olmadığı her alanda teknik desteği sürdürecektir.
 8. Eğitici eğitiminin etkinliğini değerlendirerek idareye rapor sunacaktır.
 9. Çalışmanın tüm aşamalarında (planlama, uygulama, analiz, rapor) yer alacak; bu amaçla çalışmaya koordinatörlük ve rehberlik edecek, elde ettiği teknik sonuçları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile paylaşacaktır.
 10. Çalışmanın yukarıda bahse konu proje aşamalarında üretilen veya üretilecek her tür iş tanımı, rapor, tablo ve makaleleri bilimsel bağlamda inceleyecek ve metinlerde yapılması gereken değişiklikleri Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı’na yazılı rapor halinde bildirecektir.
  1. Proje ekibinin ihtiyaç duyabileceği alanlarda teknik destek sağlayarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’ndaki mevcut kapasitenin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Aranılan Nitelikler:
 1. Üniversitelerin tıp, ebelik veya hemşirelik bölümlerinden birinden lisans mezun olmak.
 2. Tercihen, en az doçent düzeyinde akademik ünvana sahip olmak .
 3. Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme konularında en az bir yıl deneyimli olmak ve bunu belgelemek.
 4. Eğitici eğitimi konusunda en az bir yıl deneyimli olmak ve bunu belgelemek.
 5. Tercihen ulusal ya da uluslararası düzeyde projeler ile ilgili eğitim süreçlerinde yer almış olmak.
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmeti sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 16.08.2016 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-posta veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. ( NOT: BAŞVURU NUMARASI VE İŞİN ADI SUNULAN CV DE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.)
Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.
Başvuru Adresi:
Adres:    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Adnan Saygun Caddesi No: 55
E Blok  1. Kat Satınalma Birimi  
06100 Sıhhiye, Ankara
Elektronik Posta: kubra.akpinar@thsk.gov.tr

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN